Oma Oma, markaların bütünleşik pazarlama ve iletişim faaliyetlerini destekleyen bir yayın ve hizmet ajansıdır. Oma Oma bu kapsamda kurumlara yayın tasarlar, içerik hazırlar, fikir yaratır, üretim süreçlerini yönetir ve sonuçlandırır.